אודות
הכנת תשריטים לטאבו
תשריטים ממוחשבים לטאבו
תשריט לרישום בטאבו
הגשת תשריטים לטאבו
תשריט בית משותף
תיקון צו בית משותף
תיקון צו בית משותף במסגרת תמ"א 38
צור קשר
תיקון צו בית משותף

 

הכנת תשריט לתיקון צו בית משותף המשקף מצב ישן ,מצב חדש הנותן להנחת דעתו של המפקח תמונה נאמנה של

חלק הבית שלגביו מבוקש התיקון.

הגשת מסמכי הבקשה לצורך תיקון צו רישום בית בפנקס הבתים המשותפים, יש להגיש ללשכת המפקח שבתחום סמכותו

מצויים המקרקעין  את המסמכים הבאים:

 

  1. בקשה ב-2 עותקים מקוריים, וכן בעותקים נוספים – כמספר ההודעות, כפי שיפורט להלן.
  2. נסח מרישום המקרקעין.
  3. מסמכים, צילומים מאושרים על ידי לשכת הרישום מתיק הבית המשותף ומתיקי תיקון צו קודמים לתיקון המבוקש.
  4. הסכמות של בעלי הדירות.
  5. צו תיקון צו רישום בית משותף – מוכן לחתימת המפקח ב-4 עותקים.

 

מסמכים נוספים, בהתאם למהות התיקון המבוקש.
 
     6.  תשריט שהוכן על ידי מהנדס, אדריכל, מודד מוסמך או הנדסאי מוסמך, הנותן להנחת דעתו של המפקח תמונה

          נאמנה של חלק הבית שלגביו מבוקש התיקון.
     7.  אישור, על גבי התשריט, של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
     8.  תקנון מוסכם או תיקונו ב-4 עותקים מקוריים, וכן בעותקים נוספים – כמספר ההודעות.
      9.  אישורי מיסים.
    10. בעת הגשת הבקשה על מסמכיה יש לשלם אגרה בשיעור הנקבע מפעם לפעם בתקנות המקרקעין (אגרות).
 

 

 

 

עליזה לב,

09-7453687 

052-3366512 
gadi-l@bezeqint.net

 

 

פותח על ידי מערכת ביג ביז bigbiz בניית אתרים מבית אולביז פרסום עסקים אודותהכנת תשריטים לטאבותשריטים ממוחשבים לטאבותשריט לרישום בטאבוהגשת תשריטים לטאבותשריט בית משותףתיקון צו בית משותףתיקון צו בית משותף במסגרת תמ"א 38 צור קשר